Szkoła Podstawowa
                  im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
                       z oddziałami gimnazjalnymi

Witamy na naszej  stronie :)

 
 
 
 

Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu -www.kuratorium.wroclaw.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl znajduje się broszura „Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zmian w oświacie, m.in. zebrane zostały w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, są wyjaśnienia, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

                     

       

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach
wraz z oddziałami Gimnazjum
im. Ireny Sendler w Wykrotach
Ul. Główna 108
59-730 Nowogrodziec
tel. (75)7360289
fax (75)7360014 
   e-mail  szkolawykroty@wp.pl
 
 
                                                                                                          
 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie                         
 
        
 
 
  
     Nasza szkoła uczestniczy w latach 2017-2019 w projekcie
"Szkoły Marzeń"współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                       


 
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie
"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
w polskim systemie edukacji"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Nasza szkoła otrzymała w 2010r. nowoczesną pracownię przyrodniczą w ramach projektu ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie".Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013